hert 19Hert

Het ligt soms voor de hand.

Ook in een jaar dat veel mensen zich om herten bekommeren in een gebied als de Oostvaardersplassen, gaat het natuurlijke leven op de Veluwe voor deze dieren gewoon door...
 
Door..., zoals het al eeuwen doorgaat.

Hoe mooi is het dan om in opdracht dit prachtige dier in een herinnering om te zetten. Een beeld om deze oerkracht samen te pakken.